Skontaktuj się z nami

77 442 55 33

Darowizny na rzecz Fundacji można wpłacać na konto bankowe:

98 1050 1504 1000 0090 3024 7259

O Fundacji

Fundacja Siostra Ania powstała w 2013 roku. Zrodziła się z chęci wspierania kobiet na każdym etapie ich życia. Mianownik, który je łączy, to macierzyństwo. Kobiety nie zawsze są świadome tego, jakie mają prawa, możliwości rozwoju, a nawet tego, jakie wsparcie mogą otrzymać. Fundacja chce nie tylko pomagać kobietom, ale i zwiększać ich świadomość w tej dziedzinie.
więcej

Idea

Fundacja Siostra Ania tworzy społeczność kobiet, które są świadome swoich praw, chcą się rozwijać, dbać o siebie i swoich najbliższych. Macierzyństwo to ich wspólny mianownik. Działania Fundacji mają nie tylko pomagać kobietom, ale i tę świadomość pogłębiać, pokazywać, jak z tych praw korzystać i jak przygotować się do każdego kolejnego etapu życia.
więcej

Główne cele Fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz kobiet i ich rozwoju na każdym etapie i w każdej sferze ich życia, w szczególności w odniesieniu do: przygotowania do świadomego macierzyństwa, tworzenia społeczności kobiet świadomych, rozwijających swoje pasje, dla których macierzyństwo jest wspólnym mianownikiem...
więcej