Skontaktuj się z nami

77 442 55 33

Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz kobiet i ich rozwoju na każdym etapie i w każdej sferze ich życia, w szczególności w odniesieniu do:

  • przygotowania do świadomego macierzyństwa, ciąży, porodu i połogu,
  • tworzenia społeczności kobiet świadomych, rozwijających swoje pasje, dla których macierzyństwo jest wspólnym mianownikiem,
  • przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej,
  • przygotowania do okresu menopauzy i „jesieni życia”,
  • ochrony zdrowia i życia,
  • opieki nad starszymi i chorymi,
  • praw i wolności.