Skontaktuj się z nami

77 442 55 33

Fundacja Siostra Ania powstała w 2013 roku. Zrodziła się z chęci wspierania kobiet na każdym etapie ich życia. Mianownik, który je łączy, to macierzyństwo. Kobiety nie zawsze są świadome tego, jakie mają prawa, możliwości rozwoju, a nawet tego, jakie wsparcie mogą otrzymać. Fundacja chce nie tylko pomagać kobietom, ale i zwiększać ich świadomość w tej dziedzinie. Po to, by potrafiły zadbać o siebie i swoich najbliższych. W tym celu organizowane będą spotkania, konferencje i warsztaty, działania edukacyjne, informacyjne, promocyjne, podejmowana będzie współpraca z władzami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz placówkami medycznymi.
Fundacja duży nacisk kładzie na promocję zawodu położnej, która jest przewodnikiem po świecie kobiecości. Niewiele ponad 3% kobiet kojarzy opiekę położnej z czymś więcej niż tylko obecnością na sali porodowej. Działania Fundacji mają za zadanie m.in. uświadomić kobiety, że to właśnie położna jest osobą, która może pomóc w radzeniu sobie ze zmianami, jakie zachodzą w życiu kobiety – np. w momencie zajścia w ciążę, urodzeniu dziecka.

Zarząd Fundacji:

Magdalena Wołąsewicz – Prezes Zarządu
Ewa Janiuk – Wiceprezes

Rada Fundacji:

Aneta Mostowska – Przewodniczący Rady,
Beata Berendowicz – Wiceprzewodniczący Rady,
Stanisław Wedler – Członek Rady